Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 108/RMČ/2008

5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet:příjmy
250 876,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 27. 2. 2008
338 274,4 tis. Kč
navýšení z FRR
1 903,7 tis. Kč
neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR
1 288,6 tis. Kč
rozpočet navýšen celkem o
3 192,3 tis. Kč
rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 12. 3. 2008
341 466,7 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE