Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 111/RMČ/2008

k částečné revokaci usnesení č. 602/RMČ/2007 z důvodu odstoupení od koupě pozemku parc. č. 102 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s částečnou revokací usnesení Rady MČ Praha 14 č. 602/RMČ/2007 ze dne 16. 10. 2007 z důvodu odstoupení pana Ladislava Drahoty, bytem Za Rokytkou 136, Praha 9 od koupě pozemku parc. č. 102 o výměře 224 m2 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení revokace usnesení č. 78/ZMČ/2007 ze dne 18. 12. 2007 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

 

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic