Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 112/RMČ/2008

k podnětu na změnu územního plánu - zrušení koridoru železniční vlečky na pozemcích parc. č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

podnět na změnu územního plánu - zrušení koridoru železniční vlečky na pozemcích parc. č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit s podnětem na změnu územního plánu - se zrušením koridoru železniční vlečky na pozemcích parc. č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 k. ú. Kyje Zastupitelstvo městské části Praha 14

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD