Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 113/RMČ/2008

k místním poplatkům ze vstupného na základě dopisu MHMP


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis MHMP č. j. 221/2008 S1 ze dne 26. února 2008 týkající se místních poplatků

II. d o p o r u č u j e

zapracovat sazby ve výši 10% při zpoplatnění veřejnosti přístupného provádění audiovizuálních děl v multikině do vyhlášky č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit odpověď na dopis MHMP č. j. 221/2008 S1 ze dne 26. 2. 2008 ve smyslu tohoto usnesení

T: 21. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE