Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 115/RMČ/2008

k návrhu na podání výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu "Výroba prezentací městské části Praha 14 v elektronických médiích"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s podáním výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu "Výroba prezentací městské části Praha 14 v elektronických médiích"

2. s firmami, které budou osloveny dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

II. j m e n u j e

hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit realizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Výroba prezentací městské části Praha 14 v elektronických médiích"

T: 21. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OI