Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 116/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dohody mezi spol. MERKUR CASINO, a. s. a městskou částí Praha 14 o odvodech části výtěžku na veřejně prospěšné účely dle § 16 zák. č. 202/1990 Sb.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody mezi spol. MERKUR CASINO, a. s. a městskou částí Praha 14 o odvodech části výtěžku na veřejně prospěšné účely dle § 16 zák. č. 202/1990 Sb.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedené dohody mezi spol. MERKUR CASINO, a. s. a městskou částí Praha 14

T: 20. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE