Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 117/RMČ/2008

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč na akci "Předškoláček 2008", která se uskuteční dne 1. a 2. dubna 2008 v KD GONG


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč na akci "Předškoláček 2008", která se uskuteční dne 1. a 2. dubna 2008

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit s usnesením Rady městské části Praha 14, které se týká poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč na akci "Předškoláček 2008" vedoucí odboru školství městské části Praha 9

T: 25. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ