Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 118/RMČ/2008

k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci podlimitní veřejné zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách" a schválení týmu pro supervizi Programu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o realizaci podlimitní veřejné zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách" mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Prospe dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. vytvoření týmu pro supervizi Programu dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření smlouvy o realizaci podlimitní veřejné zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách"

T: 31. 3. 2008

2. zajistit jmenování členů týmu pro supervizi Programu dle přílohy č. 2

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: KS, OSVZ, OŠ, OE