Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 119/RMČ/2008

k návrhu na vyhodnocení nabídek na zhotovení projektové dokumentace - "Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1. etapa, Praha 14 - Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

pořadí nabídek ve výběrovém řízení na zhotovení projektové dokumentace - "Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1. etapa":

1. Astra projekt se sídlem Antala Staška 34, Praha 4
2. Vin Consult, s.r.o. se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4
3. PPU, spol. s.r.o. se sídlem Vyžlovská 2243/36, Praha 10

II. s o u h l a s í

s uzavřením dodavatelské smlouvy na zhotovení projektové dokumentace - " Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1. etapa " s firmou, která se umístila ve výběrovém řízení v pořadí nabídek na prvém místě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat zájemce o umístění v pořadí nabídek na zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1. etapa“

T: 27. 3. 2008

2. zajistit uzavření dodavatelské smlouvy na zhotovení projektové dokumentace - "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - 1. etapa“

T: 18. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI