Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 120/RMČ/2008

k návrhu dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. návrh dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě dle přílohy - pouze v tiskové podobě

2. úpravu rozpočtu zaměstnaneckého fondu k 1. 4. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KT, předseda odborové organizace