Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 121/RMČ/2008

k návrhu převedení výkonu státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem MPSV ČR, aby organizace a řízení oblasti státní sociální podpory na území hl. m. Prahy byla převedena na Úřad práce hl. m. Prahy

II. p o ž a d u j e

zajistit sdílení dat a informací z oblasti státní sociální podpory mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a městskými částmi hl. m. Prahy

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předat stanovisko městské části Praha 14 radnímu pro sociální politiku hl. m. Prahy Jiřímu Janečkovi

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSSP