Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 126/RMČ/2008

k zahájení jednání o nabytí budovy bývalé výměníkové stanice a přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9 - Černý Most od spol. Pražská teplárenská, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením jednání o nabytí budovy bývalé výměníkové stanice a přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9 - Černý Most od spol. Pražská teplárenská, a. s.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zahájení jednání o nabytí budovy bývalé výměníkové stanice a přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9 - Černý Most od spol. Pražská teplárenská, a. s.

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic