Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 128/RMČ/2008

k žádosti o uzavření dohody na splácení dluhu ve výši 46.739 Kč za užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 a o prodloužení užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s uzavřením dohody na splácení dluhu ve výši 46.739 Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 2.000 Kč za užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9

2. s prodloužením užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská Praha 9 do 3. 10. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody na splácení dluhu ve výši 46.739 Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 2.000 Kč za užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 a s prodloužením užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 do 3. 10. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., žadatel