Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 131/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9

T: po zaslání stanoviska městské části Praha 13

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci