Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 235/RMČ/2008

k finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť městského kamerového systému hl. m. Prahy na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s finanční spoluúčastí na instalaci kamerových stanovišť na území městské části Praha 14 ve výši 1 250 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť na území městské části Praha 14 ve výši 1 250 000 Kč

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OE, KS