Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 236/RMČ/2008

k návrhu na zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B"


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B"

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zveřejnit zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B" a seznámit uchazeče s výsledkem vyhodnocení nabídek

T: 30. 5. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, OVD