Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 238/RMČ/2008

k návrhu na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje při ul. Broumarská "


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje při ul. Broumarská " v plném rozsahu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

oznámit zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje při ul. Broumarská " poštou obeslaným firmám

T: 30. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, OVD