Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 239/RMČ/2008

ke stanovisku městské části Praha 14 k naplňování Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s problematikou vyplývající z vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP

II. n a v r h u j e

začlenit do vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP povinnost úklidu na vymezené ploše kontejnerových stání svozovým společnostem

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit orgány hlavního města Prahy s návrhem městské části Praha 14

T: květen 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OŽP