Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 240/RMČ/2008

k návrhu na řešení provozu Lékařské služby první pomoci zajišťované firmou M. Delta, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vypovězení smlouvy o zajištění provozu lékařské služby první pomoci uzavřené dne 5. 12. 1997 dle doporučení MZ ČR ze dne 6. 6. 1997 čj. 611-200-4.6.97(98-5) k zajištění lékařské služby první pomoci mezi městskou částí Praha 14 a firmou M. Delta s. r. o., ve znění všech jejich dodatků.

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit zaslání výpovědi smlouvy mezi městskou části Praha 14 a firmou M.Delta s. r. o.

T: 31. 5. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, KS