Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 241/RMČ/2008

9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet: příjmy
250 876,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
rozpočet po 8. rozpočtovém opatření k 23. 4. 2008
344 700,4 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
197,2 tis. Kč
přijaté pojistné náhrady
296,0 tis. Kč
odvod výtěžku z provozování loterií
402,0 tis. Kč
ostatní neďaňové příjmy jinde nezařazené
87,3 tis. Kč
navýšení z Fondu rezerv a rozvoje
807,2 tis. Kč
převod do Fondu rezerv a rozvoje
- 698,0 tis. Kč
zaměstnanecký fond
50,0 tis. Kč
rozpočet celkem navýšen o
1 141,7 tis. Kč
rozpočet po 9. rozpočtovém opatření k 6. 5. 2008
345 842,1 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE