Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 245/RMČ/2008

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í ,

že nedošlo k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, po trvalém opuštění domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony ve věci vrácení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, ulice Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 5. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.