Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 248/RMČ/2008

k žádosti o vrácení přeplatku za dvakrát účtovaný nájem za užívání 7,20m2 bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vrácením přeplatku za dvakrát účtovaný nájem za užívání 7,20m2 bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 za období 3/2006 - 3/2008 jako bezdůvodné obohacení ve výši 6.890 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o souhlasu s vrácením přeplatku za dvakrát účtovaný nájem za užívání 7,20m2 bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 za období 3/2006 - 3/2008 jako bezdůvodné obohacení ve výši 6.890 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 5. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel