Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 251/RMČ/2008

k návrhu na souhlas se zrušením inflační doložky pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 67, ulice Baštýřská, Praha 9


 

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zrušením inflační doložky po dobu předplaceného nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 67, ulice Baštýřská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření dodatku č. 2 s nájemcem nebytových prostor v objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9

T: 15. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce