Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 294/RMČ/2008

informace o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

rezignaci Renaty Huškové, nar. 10. 1. 1969, na člena Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 3. 6. 2008. Zvolena za volební stranu ODS.

II. k o n s t a t u j e,

že pan Miroslav Žák, nar. 7. 12. 1983, se stal dne 4. 6. 2008 členem Zastupitelstva městské části Praha 14

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předání osvědčení Miroslavu Žákovi o tom, že se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 18. 6. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO