Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 295/RMČ/2008

k návrhu na schválení příspěvku ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti občanského sdružení Fit studio D


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

příspěvek ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Fit studio D na částečnou úhradu nákladů na pronájmy tělovýchovných zařízení a sportovišť, příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Fit studio D se sídlem Fejfarova 916/9, Černý Most

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OE