Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 297/RMČ/2008

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku na akci "Český pohár ve streetballe-pražské kolo"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč na akci "Český pohár ve streetballe-pražské kolo", který bude poskytnut České streetballové federaci, o.s. na základě darovací smlouvy

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Českou streetballovou federací, o. s. a poskytnutí výše uvedeného finančního příspěvku

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE