Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 298/RMČ/2008

k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu " Multifunkční lanový systém"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce " Multifunkční lanový systém"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy s firmou Ing. Jan Moštěk - FORTEL, IČ: 69316716 na dodání, montáž, instalaci lanového systému a vybudování příslušných dopadových zón

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. uvědomit uchazeče o výsledku výběrového řízení

2. uzavřít smlouvu s vybranou firmou

T: 16. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OŽP, OSMI