Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 300/RMČ/2008

11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet

příjmy
250 876,5 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč
rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 21. 5. 2008
příjmy
320 945,7 tis. Kč
výdaje
346 766,6 tis. Kč
financování
25 820,9 tis. Kč
rozpočet po 11. rozpočtovém opatření k 4. 6. 2008
příjmy
341 196,2 tis. Kč
výdaje
369 988,2 tis. Kč
financování
28 792,0 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE