Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 301/RMČ/2008

k návrhu na zamítnutí žádosti o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele


Rada městské části Praha 14

I. z a m í t á

žádost o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o zamítnutí žádosti o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 20. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS