Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 304/RMČ/2008

k návrhu na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č.p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín za podmínky vrácení stávajícího bytu m. č. Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu neurčitou s podmínkou vrácení stávajícího bytu

2. zveřejnění záměru na pronájem vráceného bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit právní úkony ve věci nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín s novým nájemcem na dobu neurčitou s podmínkou vrácení stávajícího bytu

2. zajistit zveřejnění záměru na pronájem vráceného bytu s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce