Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 306/RMČ/2008

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Magistrátu hl. m. Prahy návrh na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14

T: 13. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS