Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 308/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s uzavřením nájemních smluv v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemních smluv dle přílohy č. 1- pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o souhlasu s uzavřením nájemních smluv v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9

T: 31. 7. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci