Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 311/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j.: 06/SMP/08 v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy č. j. 06/SMP/08 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce