Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 313/RMČ/2008

k návrhu výběrového řízení na akce: "Oprava rozvodů vody SV,TUV a podhledů přízemí pav. "D", ZŠ Gen. Janouška, Praha 9" ; "Mytí oken+ kuchyň+jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně- ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9" a "Oprava oken, dveří, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 999, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Eko-servis, s. r. o. na akci "Oprava rozvodů vody SV,TUV a podhledů přízemí pav. "D", ZŠ Gen. Janouška, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

s firmou Miroslav Kubík na akci "Mytí oken+ kuchyň+jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

a

s firmou Noves okna CZ, s. r. o. na akci "Oprava oken, dveří, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 999, Praha 9"s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Eko-servis, s. r. o. na akci "Oprava rozvodů vody SV,TUV a podhledů přízemí pav. "D", ZŠ Gen. Janouška, Praha 9"; s firmou M.Kubík na akci "Mytí oken+kuchyň+jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9" a s firmou Noves okna CZ, s. r. o. na akci "Oprava oken, dveří, výměna za plastová - ul. Kpt.Stránského 999, Praha 9"

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS