Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 317/RMČ/2008

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 566/47 a 566/48 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pronájmem a následným prodejem pozemku parc. č. 566/47 v k. ú. Hloubětín

II. n e s o u h l a s í

s pronájmem a následným prodejem pozemku parc. č. 566/48 v k. ú. Hloubětín

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 566/47 a 566/48 v k. ú. Hloubětín

T: 17. 6. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI