Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 325/RMČ/2008

k návrhu na uzavření smlouvy o zakoupení přenosných automatizovaných externích defibrilátorů


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností Physio-Control, divize Medtronic Czechia, s. r. o. o zakoupení přenosných automatizovaných externích defibrilátorů dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 10. 7. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OHS