Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 326/RMČ/2008

k návrhu na poskytnutí odměny Bc. Ivaně Jandové, ředitelce MŠ Gen. Janouška k životnímu jubileu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím odměny Bc. Ivaně Jandové, ředitelce MŠ Gen. Janouška k životnímu jubileu ve výši dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Bc. Ivanu Jandovou, ředitelku MŠ Gen. Janouška s výší poskytnuté odměny k životnímu jubileu

T: 16. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ