Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 327/RMČ/2008

k návrhu na ocenění vítězů ankety "Ámos" základních škol městské části Praha 14 v roce 2008 u příležitosti ukončení školního roku 2007/2008


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhy ředitelů škol na ocenění vítězů ankety "Ámos" u příležitosti ukončení školního roku 2007/2008

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, OE