Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 578/RMČ/2008

21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet
příjmy
250 876,5 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč

rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 5. 11. 2008

příjmy
390 060,7 tis. Kč
výdaje
403 058,9 tis. Kč
financování
13 043,2 tis. Kč

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 19. 11. 2008

příjmy
390 479,6 tis. Kč
výdaje
406 518,9 tis. Kč
financování
16 039,3 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 16. 12. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE