Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 579/RMČ/2008

k návrhu na úpravu odpisových plánů Z© a M© na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu odpisových plánů základních a mateřských ąkol pro rok 2008 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
seznámit ředitele základních a mateřských ąkol se schválenými úpravami odpisových plánů pro rok 2008

T: 30. 12. 2008

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, O©