Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 580/RMČ/2008

k informační koncepci Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

informační koncepci Úřadu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 1. zajistit atestaci informační koncepce a dokumentaci bezpečnostní politiky

T: 31. 12. 2009

2. zajišťovat vyhodnocování a aktualizaci informační koncepce a předložit zápis o vyhodnocení Radě městské části Praha 14

T: 31. 12. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý