Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 581/RMČ/2008

k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik a státního občanství v odboru Kancelář starosty - oddělení právní a matriční


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik provedený Magistrátem hl. m. Prahy, která byla provedena v odboru Kancelář starosty - oddělení právní a matriční ve dnech 14. 10. a 16. 10. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KS - oddělení právní a matriční