Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 582/RMČ/2008

k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2008


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

složení hlavní inventarizační komise (HIK) pro zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2008

předsedkyně HIK Ing. Martina Mezenská, OSMI
místopředsedkyně HIK Zuzana Zavadilová, OE
členka HIK Ivana Baďurová, OHS
členka HIK Jana Moravcová, OSMI
členka HIK Drahomíra Tomášová, OSMI
členka HIK Hana Vávrová, OE
člen HIK Stanislav Slavík, OI

II. p o v ě ř u j e

Ing. Martinu Mezenskou, předsedkyni HIK

jmenovat členy dílčích inventarizačních komisí

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
sdělit složení HIK Odboru správy majetku MHMP

T: 28. 11. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OHS, HIK