Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 583/RMČ/2008

k návrhu na podání žádosti o dotaci z prostředků Krajského programu prevence kriminality 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti s názvem "Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14" o státní účelovou dotaci do Krajského programu prevence kriminality 2009 prostřednictvím hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit podání žádosti o dotaci z prostředků Krajského programu prevence kriminality 2009

T: 30. 11. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OSVZ