Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 584/RMČ/2008

k návrhu na výběr pojišťovny, se kterou bude uzavřena pojistná smlouva na havarijní pojištění motorových vozidel v majetku městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í ,

aby na základě předložených nabídek byla nová pojistná smlouva uzavřena s pojišťovnou Kooperativa, a. s. na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a pojišťovnou Kooperativa, a. s.

T: 8. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OHS