Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 585/RMČ/2008

k návrhu na jmenování člena komise bezpečnostní a protidrogové Rady MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

do funkce člena komise bezpečnostní a protidrogové npor. Bc. Václava ©vihela

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit jmenování npor. Bc. Václava ©vihela do funkce člena komise bezpečnostní a protidrogové

T: 10. 12. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, předseda a tajemník komise bezpečnostní a protidrogové