Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 588/RMČ/2008

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, po trvalém opuštění společné domácnosti původními nájemci

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín s novým nájemcem

T: 15. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce