Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 591/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dohody o mimosoudním vyřešení sporu k přivolení výpovědi z nájmu bytu v č. p. 766 ulice Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody na mimosoudní vyřešení sporu k přivolení výpovědi z nájmu bytu v č. p. 766 ulice Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14 zajistit uzavření dohody na mimosoudní vyřešení sporu k přivolení výpovědi z nájmu bytu v č. p. 766 ulice Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS