Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 592/RMČ/2008

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 o velikosti 1 + 0 - ve veřejném zájmu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v č. p. 668, ul. Kardašovská o velikosti 1 + 0 - ve veřejném zájmu zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit právní úkony ve věci uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 0 v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 s nájemcem na dobu určitou - 2 roky dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS