Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 594/RMČ/2008

k návrhu výkupu pozemku parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 99 m2


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s výkupem pozemku parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín, na kterém je umístěna veřejná komunikace za cenu 838 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 1. informovat žadatele o návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín

T: 30. 11. 2008

2. předložit návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 12. 2008

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic